Czy wiesz, że...

Stypendia pomostowe

10-05-2017 | drukuj |
Ilustracja do informacji: Stypendia pomostowe
Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2017/2018 realizację programu pn. „Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i spełniają następujące kryteria:
 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 brutto lub 1800 brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.),
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu).
Wnioski o stypendia pomostowe należy składać na formularzach on-line, które będą dostępne w okresie od 03.07.2017 r. do 18.08.2017 r. na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl
Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do najbliższego względem miejsca zamieszkania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych, w terminie do 25 sierpnia 2017 r.
Szczegółowe informacje o programie Stypendiów pomostowych można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, pok. 109, tel. 95 782 22 85.
 
Dzis jest: Imieniny:
Środa, 23 Sierpień 2017 Filipa i Apolinarego
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

 • Baner: Komenda Powiatowa Policji
 • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
 • Baner: PUP
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: mamografia.pl
 • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej