Powiat

Weź udział w bezpłatnym projekcie „NEED zamiast NEET – Lubuskie!”

10-03-2017 | drukuj |
Ilustracja do informacji: Weź udział w bezpłatnym projekcie „NEED zamiast NEET – Lubuskie!”
Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo lubuskie, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:

•             nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
•             nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
•             nie szkolą się.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 młodych osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) należących do grupy NEET, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, prowadzącą do zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Uczestnikom projektu organizator oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie:

1.            indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania),
2.            indywidualnego wsparcia psychologa lub coaching’u kariery,
3.            kursów kwalifikacyjnych i szkoleń kompetencyjnych,
4.            3-miesięcznych staży,
5.            indywidualnego pośrednictwa pracy.

Dodatkowo uczestnikom organizator zapewnia:

•             trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
•             jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 6 zł netto/h.
•             stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości co najmniej 1600zł netto za każdy miesiąc stażu,
•             zwrot kosztów dojazdu na szkolenia lub staż,
•             materiały szkoleniowe,
•             wyżywienie,
•             egzaminy kwalifikacyjne,
•             pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:
Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

STAŻ:
Staż realizowany przez okres 3 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy.

REKRUTACJA:
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa lubuskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz listą osób rezerwowych.
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:
- I etap: ocena formalna – złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych).
- II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym – określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydata/tki.

Realizator projektu zachęca do kontaktu i z przyjemnością udzieli szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Czeka również na Państwa e-maile, telefony oraz zaprasza do swojego biura.

Informacje i zapisy:
Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak
tel. 789 444 988
e-mail: e-mail

Udział w projekcie jest bezpłatny!
 
Dzis jest: Imieniny:
Środa, 23 Sierpień 2017 Filipa i Apolinarego
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej