Powiat

Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

27-04-2017 | drukuj |
Ilustracja do informacji: Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Spotkanie zorganizowane zostało na terenie Powiatu Krośnieńskiego w świetlicy wiejskiej w Gębicach. Organizatorem obchodów był Starosta Krośnieński, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Wójt Gminy Gubin. Wydarzenie przeprowadzone zostało również przy współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze i Sołtysem Wsi Gębice.
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest od 1983 r. w większości krajów świata. Ustanowiony został przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, obchodzonego 18 kwietnia, jest przybliżenie społeczeństwu problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce ideą obchodów jest zaprezentowanie zabytków mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa światowego i wielokulturowości w naszym kraju. Zorganizowanie tegorocznych obchodów w Gębicach służyć miało integracji mieszkańców, samorządowców, regionalistów, społeczników, architektów i wszystkich zainteresowanych zabytkami regionu wokół problematyki ich ochrony. Spotkanie przeprowadzono w Gębicach nie bez powodu, przypomnijmy:
 
Kościół w Gębicach powstał w XV wieku, jako obiekt posiadający formę salową z trójbocznym zamkniętym prezbiterium. Od strony południowej posiada kruchtę z dobrze zachowanym gotyckim sklepieniem gwiaździstym. Kościół został rozbudowany w 1770 r. Od strony wschodniej dobudowano zakrystię, na rzucie prostokąta, a od strony zachodniej między starymi przyporami półkoliście zakończony przedsionek z wejściem głównym. Później od strony północno – wschodniej dobudowano pomiędzy starą przyporą, a ścianą zakrystii nowe pomieszczenie na nieregularnym rzucie. Pomieszczenie to pozbawione jest bezpośredniego połączenia z innymi pomieszczeniami kościoła. Jedynie duży otwór okienny łączył je z nawą główną. Pod pomieszczeniem tym znajduje się sklepiona kolebkowo krypta, do której prowadzą schody z nawy głównej. W 1921 r. od strony południowo – wschodniej dobudowano kaplicę.  We wnętrzu świątyni w partii prezbiterium znajdują się pozostałości konstrukcji ołtarza ambonowego z zachowaną fragmentarycznie polichromią. Do naszych czasów przetrwała częściowo posadzka ceglana oraz ceramiczna w obrębie kaplicy, w której znajduje się kamienna płyta nagrobna z 1937 r., zaś po zachodniej stronie od wejścia do kaplicy została wmurowana prostokątna piaskowcowa płyta z inskrypcją. Obecnie kościół ma formę późnobarokową. Czytelny jest jednak zarys gotyckiej budowli.
Ze względu na zły stan techniczny oraz z uwagi na potrzebę zabezpieczenia obiektu przed dalszym niszczeniem podjęte zostały próby zdobycia środków na remont kościoła. Dzięki staraniom Starosty Krośnieńskiego Mirosława Glaz udało się pozyskać pieniądze bezpośrednio z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prace nad remontem kościoła rozpoczęto od przeprowadzenia prac badawczych. Prace te miały na celu ustalenie stanu zachowania materiałów budowlanych, struktury budowlanej oraz przyczyn powstawania zniszczeń, a także weryfikacji przyjętej metodyki konserwatorskiej. Po wykonaniu badań konserwatorskich przystąpiono do prac budowlanych. Zakres robót objął całkowitą wymianę więźby dachowej nad nawą główną świątyni, nad kaplicą oraz kruchtą, wykonano również wzmocnienie i naprawę więźby dachowej nad pozostałymi partiami kościoła, tj. nad przedsionkiem, zakrystią, pomieszczeniem dobudowanym do zakrystii. Do pokrycia dachu zastosowano dachówkę karpiówkę w kolorze ceglastym, o parametrach zbliżonych do historycznego pokrycia. Na dachu kaplicy ułożony został łupek, natomiast ścianki wieżyczki pokryte zostały gontem o wykroju analogicznym do oryginalnego. Ponadto zrealizowano szereg dodatkowych prac m.in. wykonano ażurowe przemurowania okien, odtworzono gzymsy, zamontowano izolację odgromową, zabezpieczono płyty nagrobkowe na terenie przykościelnego cmentarza oraz uprzątnięto i oczyszczono teren wokół kościoła.
Dzięki podjętym pracom udało się zdecydowanie poprawić stan zachowania zabytku, który stanowi cenny przykład architektury sakralnej w naszym regionie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć 10

Dzis jest: Imieniny:
Środa, 23 Sierpień 2017 Filipa i Apolinarego
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej