Powiat

Weź udział w bezpłatnym projekcie „ABC Własnego Biznesu”

12-07-2017 | drukuj |
Ilustracja do informacji: Weź udział w bezpłatnym projekcie „ABC Własnego Biznesu”
Weź udział w bezpłatnym projekcie „ABC Własnego Biznesu”
Projekt „ABC Własnego Biznesu” realizowany jest w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 października 2018 roku.
Jego celem jest objęcie wsparciem 26 bezrobotnych lub biernych zawodowo, niepełnosprawnych kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i zamieszkują/uczą się na obszarach wiejskich w województwie lubuskim na terenie powiatów: nowosolskiego, żagańskiego i wschowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego i sulęcińskiego. Projekt ma na celu poprawę sytuacji grupy docelowej na rynku pracy poprzez rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez minimum 12 miesięcy.
 
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPLATNY
 
W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy cykl szkoleniowo-doradczy w postaci:
Moduł Szkoleniowy  ABC przedsiębiorczości (48h):
• planowanie działalności gospodarczej, tworzenie biznesplanu (16 h)
• aspekty prawne działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności (8 h)
• aspekty ekonomiczne działalności gospodarczej, podatki (8 h)
• księgowość firmy (16 h)
Szkolenie zakończy się testem końcowym, z którego wymagane jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi. Uczestniczki z minimum 85% frekwencją i pozytywnym wynikiem testu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Dla każdej z uczestniczek zapewnione zostanie wyżywienie (przerwy kawowe, lunch), materiały szkoleniowe oraz z uwagi na miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich –zwrot kosztów dojazdu.
Doradztwo Indywidualne (6h):
• program doradztwa jest zindywidualizowany w oparciu o potrzeby Uczestniczek oraz ocenę doradcy zawodowego. Nacisk położony zostanie na konsultacje na temat profilu planowanej działalności, analizę SWOT planowanej działalności (szanse i zagrożenia) oraz pomoc w przygotowaniu Biznesplanów.
Usługi szkoleniowo-doradcze prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów i doradców, posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Do kolejnego etapu projektu zakwalifikowanych zostanie 20 kobiet, które uzyskają najwyższą liczbę punktów po etapie szkoleniowo-doradczym, w tym złożony przez nie biznesplan uzyska pozytywną ocenę Komisji Weryfikacyjnej.
20 biznesplanów, które otrzymają najwyższe oceny uzyska jednorazowe dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (maksymalnie 23 608,80 PLN).
Dodatkowo, dla każdej z uczestniczek przewidziane jest wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, wypłacane co miesiąc w okresie 12 miesięcy w wysokości do 1 404,89 PLN. Wsparcie pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu przychodów jakie będzie osiągać nowa działalność.
REKRUTACJA TRWA
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona!
Tel: 572-343-931
e-mail: e-mail
 
Projekt „ABC Własnego Biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”, Działanie 6.3. „Wsparcie dla samozatrudnienia”, Poddziałanie 6.3.1. „Wsparcie samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
 
 
Dzis jest: Imieniny:
Piątek, 15 Grudzień 2017 Celiny i Waleriana
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej