Powiat

XXVIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji

20-11-2017 | drukuj |
Ilustracja do informacji: XXVIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji
W dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B  (III piętro) odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji.


Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.

5.    Odpowiedzi na pytania i interpelacje.

6.    Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 oraz o organizacji roku szkolnego 2017/2018.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/157/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w  razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim.
 
13.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Gubinie.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Gubinie.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Dwuletniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych  wchodzącej w skład Europejskiego Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie.

20.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 wchodzącej w skład Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie.

21.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok.

22.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017-2023.

23.   Analiza oświadczeń majątkowych.

24.   Wnioski i oświadczenia radnych.

25.   Sprawy różne.

26.   Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady.

27.   Zamknięcie obrad.
Dzis jest: Imieniny:
Wtorek, 12 Grudzień 2017 Adelajdy i Aleksandra
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej