Strona głównaStowarzyszeniaJesteś w dziale:

Stowarzyszenia

Uchwała w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Załączniki

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Załączniki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2017 roku zadań publicznych samorządu powiatu krośnieńskiego

Załączniki

Uchwała w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Załączniki

Uproszczony wzór oferty oraz uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Załączniki

Wykaz przyznanych dotacji w 2016 roku w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Program współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Załączniki

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Załączniki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2017 roku zadań publicznych samorządu powiatu krośnieńskiego

Załączniki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacją zadania publicznego: powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 wpłynęły oferty n/w organizacji pozarządowych:
1. Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn.
2. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego „JACY – TACY”, ul. Stępice 35E, 30 – 398 Kraków.
3. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/3, 65 – 048 Zielona Góra.
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w dniu 22 grudnia 2017 r. podjął uchwałę Nr 384/2016 w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku oraz przyznania dotacji na realizację zadania Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/3, 65 – 048 Zielona Góra.
1 2 3 4
Dzis jest: Imieniny:
Niedziela, 23 Lipiec 2017 Bogny i Apolinarego
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej