Walory przyrodnicze

Walory przyrodnicze

Przyroda powiatu krośnieńskiego nierozerwalnie związana jest z lasami, których powierzchnia wynosi 83 624 ha, przy powierzchni całkowitej powiatu 138 991 ha. Na obszarze powiatu spotkać można dziko żyjące bobry, wydry, bociany, orła bielika, żurawie, bociana czarnego i kormorany. Nielicznie występuje żółw błotny. Ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, na terenie powiatu utworzono dwa rezerwaty leśne: w rejonie Dzikowa „Dębo-wiec” gdzie występuje chroniony chrząszcz jelonek rogacz oraz „Uroczysko Węglińskie”       w rejonie Węglin. 

W celu popularyzacji pięknych walorów krajobrazowych i przyrody utworzono „Gryżyński Park Krajobrazowy” oraz „Krzesiński Park Krajobrazowy”.

Znaczna część powiatu objęta 
jest ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu. Szczególnie atrakcyjne krajobrazowo są doliny rzeczne, w tym również dolina Odry w rejonie Krosna Odrz.. Na obszarze powiatu uznano za pomniki przyrody 83 twory przyrody ożywionej. Są to głównie kilkusetletnie drzewa, rosnące pojedynczo bądź w zespołach w formie przydrożnych alei.

 Na uwagę zasługuje rosnący w Komorowie wiąz o wieku 450 lat, wysokości 30 m  i obwodzie 710 cm. W obrębie doliny Odry ustanowione zostały użytki ekologiczne. Tę formę ochrony zastosowano dla starorzeczy i szczególnych typów środowisk.
Dzis jest: Imieniny:
Środa, 22 Listopad 2017 Marka i Cecylii
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej