Rada i Zarząd Powiatu

PLAN PRACY RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO NA 2017 ROK

PLAN PRACY  RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO NA 2017 ROK
 
LUTY
 1. Informacja o funkcjonowaniu opieki szpitalnej na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
 
MARZEC
 1. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o realizacji zadań za 2016 roku oraz planach na rok 2017.
 
KWIECIEŃ
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z wykazem potrzeb
  w zakresie pomocy społecznej. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej wraz z rekomendacjami.
 2. Sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim.
 
MAJ
 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji oraz Komenda Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w zakresie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok.
 
CZERWIEC
 1. Informacja o funkcjonowaniu opieki szpitalnej na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
 2. Informacja z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za 2016 rok.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium.
 
WRZESIEŃ
 1. Informacja o sytuacji w zakresie bezrobocia w Powiecie Krośnieńskim za I półrocze 2017 roku.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 
PAŹDZIERNIK
 1. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 oraz o organizacji roku szkolnego 2017/2018.
 
LISTOPAD
 1. Wypracowanie Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2017 rok.
 
GRUDZIEŃ
 1. Uchwalenie budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2018 rok.
Przyjęcie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych Rady Powiatu na 2018 rok.
 

Rada Powiatu

Przewodniczący Rady:

Anioł Danuta

Wiceprzewodniczący Rady:

Ochotny Leszek

Wiceprzewodniczący Rady:

Barczuk Kazimierz

Skład Rady:

1. Anioł Danuta
2. Ochotny Leszek
3. Sikora Roman
4. Barczuk Kazimierz
5. Bartczak Sebastian
6. Czerepko Jacek
7. Glaz Mirosław
8. Grzelak Krzysztof
9. Hoffmann Jacek
10. Iwanicki Andrzej
11. Jagodziński Marcin
12. Kiertyczak Lech
13. Szatkowski Jan
14. Miechowicz Tomasz
15. Szkołuda Mariusz
16. Turczyniak Leszek
17. Zdónek Natalia

 
 

PLAN PRACY RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN PRACY  RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO NA 2016 ROK
 
LUTY
 1. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o realizacji zadań za 2015 roku oraz planach na rok 2016.
 
MARZEC
 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji oraz Komenda Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w zakresie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Krośnieńskiego za 2015 rok.
 2. Informacja o funkcjonowaniu opieki szpitalnej na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
 
KWIECIEŃ
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z wykazem potrzeb
  w zakresie pomocy społecznej. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej wraz z rekomendacjami.
 2. Sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim.
 
MAJ
 1. Informacja z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za 2015 rok.
 2. Informacja o funkcjonowaniu opieki szpitalnej na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
 3. Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia za 2015 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Krośnieńskiego za 2015 rok.
 
CZERWIEC
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium.
 
WRZESIEŃ
 1. Informacja o sytuacji w zakresie bezrobocia w Powiecie Krośnieńskim za I półrocze 2016 roku.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 
PAŹDZIERNIK
 1. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 oraz o organizacji roku szkolnego 2016/2017.
 
LISTOPAD
 1. Wypracowanie Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
 
GRUDZIEŃ
 1. Uchwalenie budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2017 rok.
 2. Przyjęcie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych Rady Powiatu na 2017 rok.
 

Zarząd Powiatu

Skład osobowy Zarządu Powiatu Krośnieńskiego V Kadencji
 

 1. Mirosław Glaz - starosta
 2. Tomasz Kaczmarek - wicestarosta
 3. Jacek Czerepko
 4. Marcin Jagodziński
 5. Roman Sikora
 
Dzis jest: Imieniny:
Środa, 22 Listopad 2017 Marka i Cecylii
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

 • Baner: Komenda Powiatowa Policji
 • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
 • Baner: PUP
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: mamografia.pl
 • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej