Strona głównaStarostwo PowiatoweKomisjeJesteś w dziale:

Komisje

Komisja Budżetu i Rozwoju Lokalnego

Skład  Komisji:
1. Krzysztof Grzelak - Przewodniczący
2. Mirosław Glaz
3. Tomasz Miechowicz
4. Leszek Ochotny
5. Marcin Jagodziński
6. Szatkowski Jan
7. Sebastian Bartczak

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego na rok 2017
LUTY
 1. Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Powiat.
 2. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017.
 
MARZEC
 1. Wizyta i informacja dotycząca funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Krośnie Odrzańskim.
 
KWIECIEŃ
 1. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gubinie.
 
MAJ
 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok.
 
CZERWIEC
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium
 
WRZESIEŃ
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 
PAŹDZIERNIK
 1. Wizyta i informacja dotycząca funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.
 
LISTOPAD
 1. Informacja dotycząca funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim.
 2. Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 
GRUDZIEŃ
 1. Omówienie projektu budżetu na rok 2018.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.
Podsumowanie pracy Komisji.
 

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji 
1. Mariusz Szkołuda - Przewodniczący
2. Andrzej Iwanicki - Zastępca Przewodniczącego
3. Jacek Hoffmann - Członek

Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
 
I PÓŁROCZE
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium.
 • Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim
 
II PÓŁROCZE
 • Kontrola Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie.
 • Analiza projektu budżetu powiatu na 2018 rok.
 

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych

Skład Komisji:
1. Leszek Turczyniak - Przewodniczący
2. Danuta Anioł
3. Jacek Czerepko
4. Sebastian Bartczak
5. Natalia Zdónek
6. Lech Kiertyczak
7. Mariusz Szkołuda

Plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych na rok 2017
LUTY
 1. Informacja dotycząca kontraktowania usług medycznych dla szpitala Powiatu Krośnieńskiego.
 2. Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Powiat.
 
MARZEC
 1. Wizyta i informacja z działalności Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie.
 
KWIECIEŃ
 1. Informacja z realizacji zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne w zakresie pomocy społecznej.
 
MAJ
 1. Wizyta i informacja z działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.
 2. Informacja dotycząca realizacji Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy.
 
CZERWIEC
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium.
 
WRZESIEŃ
 1. Wizyta oraz informacja w zakresie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia Integracja Filia
  w Gubinie.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 
PAŹDZIERNIK
 1. Wizyta i informacja dotycząca funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie.
 
GRUDZIEŃ
 1. Omówienie projektu budżetu na rok 2018.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.
Podsumowanie pracy Komisji.
 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Skład Komisji:
1. Lech Kiertyczak - Przewodniczący
2. Roman Sikora
3. Jacek Czerepko
4. Krzysztof Grzelak
5. Szatkowski Jan
6. Lech Kiertyczak
7. Kazimierz Barczuk

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na rok 2017
 
LUTY
 1. Zapoznanie się z działalnością Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie.
 2. Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych.
 3. Analiza sytuacji oświaty Powiatu Krośnieńskiego.
 
MARZEC
 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli – informacja.
 
KWIECIEŃ
 1. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim.
 2. Analiza kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim.
 
MAJ
 1. Omówienie zadań remontowych planowanych do wykonania w okresie wakacji w placówkach oświatowych.
 2. Ocena stanu bazy/infrastruktury sportowej funkcjonującej w szkołach - koszty funkcjonowania, potrzeby.
 
CZERWIEC
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium.
 
WRZESIEŃ
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
  o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 2. Informacja o naborze do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018.
 
PAŹDZIERNIK
 1. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 oraz o organizacji roku szkolnego 2017/2018.
 
LISTOPAD
 1. Zapoznanie się z działalnością Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie.
 2. Wyrażenie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 
GRUDZIEŃ
 1. Omówienie projektu budżetu na rok 2018.
 2. Opracowanie planu pracy na rok 2018.
Podsumowanie pracy Komisji.
 
Dzis jest: Imieniny:
Środa, 22 Listopad 2017 Marka i Cecylii
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

 • Baner: Komenda Powiatowa Policji
 • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
 • Baner: PUP
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: mamografia.pl
 • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej