Strona głównaKomunikatyJesteś w dziale:

Komunikaty

Wyniki koszykówki dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych

Ilustracja do informacji: Wyniki koszykówki dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
W dziale Sport/Wyniki/Gimnazjada dodano wyniki turnieju koszykówki dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych rozegranego dnia 3 marca 2015 r.

Zbiorcze wyniki sportowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W dziale Sport/Wyniki/Spartakiada dodano wyniki turnieju mini siatkówki dziewcząt szkół podstawowych rozegranego dnia 28 stycznia 2015 r. oraz chłopców z dnia 29 stycznia 2015 r. Dodano również wyniki turnieju mini piłki ręcznej dziewcząt szkół podstawowychh rozegranego dnia 4 lutego 2015 r. oraz chłopców z dnia 3 lutego 2015 r.
W dziale Sport/Wyniki/Gimnazjada dodano wyniki siatkówki chłopców szkół gimnazjalnych rozegranego dnia 10 lutego 2015 r.
W dziale Sport/Wyniki/Licealiada dodano wyniki turnieju koszykówki dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych rozegranego dnia 5 lutego 2015 r.  Dodano również wyniki siatkówki dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych rozegranego dnia 12 lutego 2015 r.
 

Zbiorcze wyniki sportowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W dziale Sport/Wyniki/Spartakiada dodano wyniki turnieju unihokeja dziewcząt szkół podstawowychh rozegranego dnia 14 stycznia 2015 r. oraz chłopców z dnia 12 stycznia 2015 r.
W dziale Sport/Wyniki/Gimnazjada dodano wyniki turnieju unihokeja dziewcząt szkół gimnazjalnych rozegranego dnia 13 stycznia 2015 r. oraz chłopców z dnia 15 stycznia 2015 r. Dodano również wyniki turnieju piłki ręcznej dziewcząt szkół gimnazjalnych rozegranego dnia 20 stycznia 2015 r. oraz chłopców z dnia 21 stycznia 2015 r.
W dziale Sport/Wyniki/Licealiada dodano wyniki turnieju unihokeja dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych rozegranego dnia 16 stycznia 2015 r.  Dodano również wyniki turnieju piłki ręcznej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych rozegranego dnia 23 stycznia 2015 r.

Wyniki tenisa stołowego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W dziale Sport/Wyniki/Spartakiada dodano wyniki turnieju tenisa stołowego dziewcząt i chłopców szkół podstawowychh rozegranego dnia 12 grudnia 2014 r.
W dziale Sport/Wyniki/Gimnazjada dodano wyniki turnieju tenisa stołowego dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych rozegranego dnia 12 grudnia 2014 r.
W dziale Sport/Wyniki/Licealiada dodano wyniki turnieju tenisa stołowego dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych rozegranego dnia 12 grudnia 2014 r.
 

Wyniki turnieju badmintona dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W dziale Sport/Wyniki/Gimnazjada dodano wyniki turnieju badmintona dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych rozegranego dnia 19 listopada 2014 r.
W dziale Sport/Wyniki/Licealiada dodano wyniki turnieju badmintona dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych rozegranego dnia 19 listopada 2014 r.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego.

Autor: Regina Olek
Szczegóły znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publiczne

Zamknięty przejazd kolejowy w Szklarce Radnickiej

Wykonawca robót torowych  firma Unitor B z Tychów, przekazał nam informację, że z powodu modernizacji linii kolejowej zostanie zamknięty dla ruchu drogowego przejazd kolejowy w Szklarce Radnickiej na drodze powiatowej 1165F do Grabina. Objazd zostanie oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu - przez przejazd w Szklarce Radnickiej w stacji. Planowany termin zamknięcia: od 29.10.2014 do 07.11.2014 r. Osoby odpowiedzialne: za prace w obrębie przejazdu – Pan Damian Wilk, tel. 721 600 041; za oznakowanie tymczasowe - Pan Paweł Brych, tel. 502 024 616.

Wyniki szachów drużynowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W dziale Sport/Wyniki/Spartakiada dodano wyniki szachów drużynowych szkół podstawowych rozegranych dnia 16 października 2014 r.
 
W dziale Sport/Wyniki/Gimnazjada dodano wyniki szachów drużynowych szkół gimnazjalnych rozegranych dnia 16 października 2014 r.
 
W dziale Sport/Wyniki/Licealiada dodano wyniki szachów drużynowych szkół ponadgimnazjalnych rozegranych dnia 16 października 2014 r.

Wyniki turnieju 5 piłkarskich chłopców szkół ponadgimnazjalnych

W dziale Sport/Wyniki/Licealiada dodano wyniki turnieju 5 piłkarskich chłopców szkół ponadgimnazjalnych rozegranego dnia 21 października 2014 r.

Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola (EVD)

W związku z trwającą od lutego 2014 r. w 3 krajach Afryki: Gwinei, Liberii i Sierra Leone epidemią gorączki Ebola (EVD), w ostatnim okresie wystąpiły również pojedyncze przypadki zawleczenia tej choroby do krajów umiarkowanej strefy klimatycznej (1 przypadek do USA). W Hiszpanii wystąpił ponadto przypadek zakażenia szpitalnego od chorego przetransportowanego z Afryki na planowe leczenie. Do chwili obecnej nie wystąpiły natomiast przypadki zawleczeń do Anglii, Francji, Belgii  tj. krajów, które łączą szczególnie intensywne kontakty społeczne-gospodarczo z krajami objętymi epidemią. Obecne ryzyko zawleczenia Eboli do Polski jest niezwykle niskie, nie może być jednak całkowicie wykluczone.
 
1. Sytuacja epidemiologiczna w Gwinei, Liberii i Sierra Leone
 
W 3 krajach Afryki Zachodniej choroba szerzy się obecnie na rozległych obszarach tych państw w rozmiarach epidemicznych. Wg danych WHO (na 14.10.2014 r.) od początku epidemii liczba zachorowań, w tym zgonów była następująca:
 
  Obszar epidemiczny Zachorowania w tym zgony
1.
Gwinea 1350 778
2. Liberia 4076 2316
3. Sierra Leone 2950 930
  Zachorowania lokalne (tereny wiejskie) Zachorowania w tym zgony
4. Demokratyczna Republika Konga 71 43
  Łącznie 8447 4067
 
W związku z powyższym zdecydowanie odradza się podróżowanie do ww. 3 krajów  do czasu ustania w nich epidemii Gorączki Ebola.
 
Przypadki w Demokratycznej Republice Kongo (d. Zair – ze stolica w Kinszasa, nie mylić z Republiką Kongo ze stolicą z Brazzaville) są obecnie ograniczone do terenów wiejskich i nie objęły miast. Są one wywołane przez szczep wirusa Ebola-Sudan i nie są powiązane epidemiologiczne z obecnie trwającą epidemią w ww. 3 krajach Afryki Zachodniej, gdzie występuje szczep Ebola-Zair.
 
2. Postępowanie w przypadku pobytu na obszarach występowania Eboli
 
Zdecydowanie odradza się obecnie podróżowanie do 3 krajów objętych występowaniem zachorowań na Ebolę w rozmiarach epidemicznych tj. Gwinea, Liberia i Sierra Leone. W przypadku, gdy przełożenie podróży nie jest możliwe, w celu uzyskania profesjonalnej porady lekarskiej w zakresie zagrożeń epidemiologicznych w tych krajach oraz możliwości profilaktyki przeciw chorobom innym niż Ebola (profilaktyce przeciw malarii oraz szczepieniom przeciw żółtej gorączce), należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 4 - 6 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki w terminie umożliwiającym osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporności przeciw żółtej gorączce i malarii. Nie istnieje natomiast ani szczepionka, ani profilaktyka farmakologiczna przeciw Eboli.
W dbałości o bezpieczeństwo w czasie podróży zachęcamy do korzystania z systemu e-konsulat na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://secure.e-konsulat.gov.pl/
Zgodnie z zaleceniami (WHO, ECDC, CDC) podróżujący powinni w najwyższym stopniu zachować następujące środki ostrożności:
 • przestrzegać zasad higieny rąk,
 • unikać wszelkich kontaktów z osobami chorymi lub ciałami osób zmarłych,
 • unikać wszelkich kontaktów z dzikimi zwierzętami (w szczególności z małpami, gatunkami leśnych antylop, gryzoniami, nietoperzami), również z ciałami padłych zwierząt,
 • nie spożywać mięsa dzikich zwierząt,
 • dokładnie myć i obierać warzywa oraz owoce przed ich spożyciem,
 • unikać przygodnych kontaktów płciowych – w przypadku podjęcia związanego z nimi ryzyka stosować zabezpieczenia,
 • zrezygnować z odwiedzania miejsc bytowania nietoperzy (np. jaskiń, kopalni, schronów).
W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską.
 
3. Postępowanie w przypadku wystąpienia gorączki oraz innych objawów po powrocie z 4 krajów występowania Eboli
 
W przypadku wystąpienia, w okresie do 21 dni od ostatniego dnia pobytu w 4 krajach: Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Demokratycznej Republice Konga (d. Zair), co najmniej jednego z następujących objawów:
 • gorączka >38.5°C, nasilony, utrzymujący się ból głowy, bóle mięśni, wymioty, biegunka, ból brzucha, nie mające innych przyczyn krwawienia/wylewy krwi (np. podskórne, w obrębie błon śluzowych, siniaki)
należy pozostać w domu, unikać kontaktu z innymi domownikami, oraz zadzwonić niezwłocznie pod numer 112 lub 999 w celu uzyskania od dyspozytora medycznego informacji o dalszym postępowaniu (patrz: Procedura postępowania dla dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego).
 
4. Sposób szerzenia się wirusa
 
Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. W przypadku bliskiego kontaktu z chorym twarzą w twarz - personel medyczny musi zabezpieczać twarz (błony śluzowe oczy, nosa i ust) przed przeniesieniem wirusa na bliską odległość (do 1 m) w wyniku zachlapania lub aerolizacji wydzielin chorego. Osoba zakażona staje się zakaźna dopiero po wystąpieniu objawów. Natomiast w odróżnieniu do wirusa odry, ospy wietrznej lub grypy wirus Ebola nie szerzy się drogą powietrzną. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Maksymalny okres wylęgania choroby (inkubacji) wynosi do  21 dni od chwili kontaktu ze źródłem zakażenia.
 
5. Sytuacja epidemiologiczna w pozostałych krajach regionu
 
Ostatni przypadek zachorowania na Ebolę w Nigerii i Senegalu odnotowany został 31 sierpnia 2014 r. Ze względu, że od ostatniego zachorowania upłynął już czas równy najdłuższemu okresowi wylegania, należy uznać że transmisja wirusa w tych 2 krajach została przerwana.  W okresie wcześniejszym w Nigerii wystąpiło łącznie 20 przypadków, w tym 8 śmiertelnych. W Senegalu odnotowano 1 przypadek.
Każdorazowo przy wyjeździe należy mieć na uwadze, że obszary Afryki równikowej są terenem stałego występowania niebezpiecznych chorób tropikalnych: wirusowych gorączek krwotocznych takich jak Lassa, żółta gorączka, a także chorób przenoszonych przez owady (m.in. malaria) oraz drogą pokarmową: dur brzuszny, szigeloza (czerwonka bakteryjna).
 
Opracowano na podstawie materiałów WHO, CDC, ECDC z dnia 14 października 2014 r.
 
1 2 3 4 5 6 ... 10
Dzis jest: Imieniny:
Czwartek, 30 Marzec 2017 Amelii i Jana
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

 • Baner: Komenda Powiatowa Policji
 • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
 • Baner: PUP
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: mamografia.pl
 • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej