Strona głównaKomunikatyJesteś w dziale:

Komunikaty

Informacja Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza konsultacje z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi w sprawie
projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
 
czytaj dalej ›

W "Tygodniu Przedsiębiorcy" ZUS czynny codziennie do 18.00

Od 18 do 22 listopada Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Tydzień Przedsiębiorcy. W tych dniach wszystkie placówki ZUS przyjmować będą o trzy godziny dłużej (codziennie do 18.00), oczekując na przedsiębiorców chcących skorzystać z porad ekspertów. Dowiemy się między innymi o tym, jak korzystać z nowej wersji programu Płatnik, dlaczego warto skonfigurować w firmowym laptopie Platformę Usług Elektronicznych ZUS, jak nie dać się podejść oszustom, a także na jakich zasadach można skorzystać z ulg i umorzeń w spłacie zaległych składek oraz z abolicji składkowej.
 

Załączniki

Zmiana godzin pracy Starostwa

Starostwo Powiatowe w Krosnie Odrzańskim będzie czynne w dniu 14.12.2013 r. (sobota) w godzinach 7:30-15:30.
Dnia 27.12.2013 r. (piątek) Starostwo Powiatowe będzie nieczynne

Fakty z Powiatu - Grudzień

Fakty z Powiatu - Grudzień

Załączniki

Wyniki turniejów szachowych

W dziale Sport/Wyniki/ dodano wyniki turniejów szachowych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych rozegrane dnia 16 i 17 października 2013 r.

Wyniki turnieju 5 piłkarskich chłopców szkół gimnazjalnych

W dziale Sport/Wyniki/Gimnazjada dodano wyniki turnieju 5 piłkarkich dziewcząt szkół gimnazjalnych rozegranego dnia 8 października 2013 r.

Wyniki turnieju 5 piłkarskich dziewcząt szkół gimnazjalnych

W dziale Sport/Wyniki/Gimnazjada dodano wyniki turnieju 5 piłkarkich dziewcząt szkół gimnazjalnych rozegranego dnia 2 października 2013 r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1139F na odcinku Grochów - Wełmice OBWIESZCZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 02.10.2013 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 02.10.2013 r.
Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80 poz. 721 ze zm.), art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267)
z a w i a d a m i a m
o wszczęciu postępowania, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrz. z dnia 17.09.2013r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „rozbudowie drogi powiatowej nr 1139F na odcinku Grochów - Wełmice”
W/w inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonymi na ten cel.
Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.
Teren inwestycji obejmuje działki:
Obręb: Grochów gm. Gubin – działka 130/1, 149/1, 149/2, 14, 145/5, 34/3, 33/1, 35, 130/3, 148/2
 
Obręb: Wełmice gm. Bobrowice  – działka 283, 265/1, 247, 249/2, 250/3, 148/4, 148/3, 147/3, 147/4, 146/1, 146/2, 145/2, 12, 145/3, 222/1, 266/1, 191, 252/1, 194/3, 1/3, 5/1, 6/23, 6/22, 10/28, 249/1, 249/3
Działki oznaczone według projektu podziału i według katastru nieruchomości, które staną się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego (powiatu krośnieńskiego):
14 (14/1, 14/2), 145/5 (145/6, 145/7), 34/3 (34/4, 34/5), 33/1 (33/2, 33/3), 148/4 (148/5, 148/6), 147/3 (147/7, 147/8), 147/4 (147/5, 147/6), 146/1 (146/3, 146/4), 146/2 (146/5, 146/6, 146/7), 145/2 (145/7, 145/8), 12 (12/3, 12/4), 145/3 (145/5, 145/6), 222/1 (222/2, 222/3), 266/1 (266/3, 266/4), 191 (191/2, 191/3), 252/1 (252/3, 252/4), 194/3 (194/4, 194/5), 1/3 (1/4, 1/5), 5/1 (5/2, 5/3), 6/23 (6/42, 6/43), 6/22 (6/40, 6/41).
oznaczenia: (w nawiasach)-numery działek po podziale według projektu podziału,
tłustym drukiem z podkreśleniem - działki po podziale przeznaczone pod inwestycję
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się projekt podziału nieruchomości.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
Zgodnie z art. 11d ust.9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.
Informuję, że można zapoznać się z w/w wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10B, pokój nr 206, w godzinach: poniedziałek 8oo – 16oo, wtorek-piątek – 73o-1530, oraz składać ewentualne uwagi i wnioski - na adres Starosty Krośnieńskiego - w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 

Wyniki turnieju 5 piłkarskich dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

W dziale Sport/Wyniki/Spartakiada dodano wyniki turnieju 5 piłkarkich dziewcząt i chłopców szkół podstawowych rozegranego dnia 23 i 24 września 2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE REALIZATORA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA RAKOWI SZYJKI MACICY

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego informuje, że w dniu 25.09.2013 r. został rozstrzygnięty  konkurs  na realizatora programu  zdrowotnego pod nazwą: Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009 – 2014, poprzez szczepienia profilaktyczne w 2013 roku przeciwko wirusowi HPV (Typ 6,11,16,18), uczennic klas I gimnazjum zamieszkałych na terenie Powiatu Krośnieńskiego, rok szkolny 2012/2013 . Termin składania ofert upłynął 18.09.2012 r. o godzinie 12:00.  Wyboru ofert dokonano w siedzibie zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 b, 66-600 Krosno Odrzańskie. Do zamawiającego wpłynęła 1 oferta – Prywatny Gabinet Pediatryczny Tomasz Dubieński ul. Mieszka I 20, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, która zgodna była z regulaminem konkursu. Komisja konkursowa dokonała wyboru niniejszej oferty do realizacji programu zdrowotnego w powiecie krośnieńskim.
 

Robert Pawłowski /-/
Starosta Krośnieński
 
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 10
Dzis jest: Imieniny:
Piątek, 15 Grudzień 2017 Celiny i Waleriana
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej