Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie - konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
w ramach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
otwartego konkursu ofert.
 
Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący – Grzegorz Świtalski, członkowie: Przemysław Balcerzak, Wojciech Niezbecki dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Dla każdej złożonej oferty komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej i sporządziła kartę oceny punktowej oferty.
Załącznik nr 1 stanowi zestawienie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dotacji nie otrzymały oferty, których liczba punktów nie przekroczyła 40.
 

Załączniki

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w dniu 28 stycznia 2013 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2013 w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i sportu, turystyki, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza się nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu Krośnieńskiego  w drodze uchwały.
W skład komisji konkursowej wchodzi:
  1. 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,
  2. 2 osoby wyłonione w ramach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej wskazane przez organizacje pozarządowe.
Nabór kandydatów, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) skierowany jest do osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty uczestniczące w konkursie.
Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 20 lutego 2013 r. Formularz zgłoszenia w załączniku.
 

Załączniki

Ogłoszenie - konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Autor: Wojciech Niezbecki

Załączniki

Informacja Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza konsultacje z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 

Załączniki

1 2 3
Dzis jest: Imieniny:
Piątek, 15 Grudzień 2017 Celiny i Waleriana
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej