Turystyka

Chronione motyle Modraszki są w Krzesińskim Parku Krajobrazowym

25-07-2014 | drukuj |
Ilustracja do informacji: Chronione motyle Modraszki są w Krzesińskim Parku Krajobrazowym

Modraszki telejus i nausitous, gatunki rzadkich i chronionych motyli, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, występujące na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, były tematem materiału, który ukazał się w telewizji Polsat w głównym wydaniu "Wydarzeń dnia" 23 lipca 2014 roku o godz. 1850.

 

Rzeka Odra, przepływająca przez Krzesiński Park Krajobrazowy, stanowi północną granicę zasięgu dla tych rzadkich motyli, obdarzonych bardzo interesującą biologią. Ich występowanie jest uzależnione od obecności rośliny żywicielskiej, jaką jest krwiściąg lekarski oraz specyficznej grupy mrówek z rodzaju wścieklic. Jeśli zabraknie jednego z tych elementów, wówczas motyle nie mają szans na przeżycie. Większość roku spędzają one w mrowisku, a w formie dorosłego imago żyją tylko 3 dni. W ciągu tak krótkiego życia, muszą złożyć jaja na krwiściągu lekarskim. Następnie z jaj wylęgają się larwy, które spadając na ziemię, są adoptowane przez mrówki. W następnym roku, po przeobrażeniu z poczwarki, z mrowiska wyfruną kolejne pokolenia tych gatunków.

Zagrożeniem dla przetrwania tych rzadkich i chronionych motyli jest koszenie łąk i wałów przeciwpowodziowych w okresie kwitnienia krwiściąga lekarskiego i aktywności modraszków. Przesunięcie czasu koszenia na drugą połowę sierpnia lub w miarę możliwości na wrzesień, przyczyniłoby się do ochrony tych cennych motyli.

Szacuje się, że na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego występuje do 500 osobników. W wyniku prac inwentaryzacyjnych na wałach przeciwpowodziowych oraz łąkach, w bieżącym tygodniu naliczono 184 osobniki modraszków. Jeśli populacja będzie malała, to grozi jej wyginięcie. Służba Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, przez najbliższe lata będzie monitorować tempo zmian populacyjnych tych gatunków oraz chronić je poprzez zachęcanie do dobrych praktyk, służących przetrwaniu tych niezwykle specyficznych motyli. Link do materiału, który ukazał się w telewizji Polsat: http://www.ipla.tv/2014-07-23-liczenie-motyli/vod-5979367#/page_container.. Informacja udostępniona z www.lubuskie.pl.

FOTO:  Modraszek telejus żerujący na kwiatostanie krwiściągu lekarskiego

 

Krzesiński Park Krajobrazowy

Został utworzony w 1998 r. Jego powierz­chnia wynosi 8546 ha. Nie posiada on otuliny. Park położony jest na terenie 3 gmin: Cybinka, Gubin i Maszewo. Adminis­tracją terenów leśnych zajmuje się Nadleśnictwo: Cybinka (879 ha) i Gubin (2250 ha). Park obejmuje tereny pradoliny Odry (25-kilome­trowy fragment, w tym 10-kilome­trowy odcinek graniczny) oraz ujściowy fragment koryta rzeki Nysy Łużyckiej. Oprócz Nysy Łużyckiej na terenie Parku do Odry uchodzi Łomianka, która zbiera dopływy z drugiej terasy pradoliny – Steklnik, Młynówkę i Wężyska. Przyległe do obu dolin rzecznych wysokie terasy, porośnięte są borami sosnowymi i wznoszą się miejscami na ponad 30 m nad poziom rzeki.
Charakterystyczną cechą Parku jest duży udział w jego powierz­chni użytków zielonych, położonych na terasie zalewowej pradoliny Odry. Najcen­niejszym obszarem Krzesińskiego Parku Krajobrazowego jest zalewany okresowo polder przeciw­powodziowy Krzesin-Bytomiec. Przy wezbraniu wody na rzece Odrze powyżej stanów średnich następuje stopniowe podtapianie i zalewanie polderu, poczynając od miejsc najniżej położonych (wokół Jeziora Krzesińskiego) po łąki i pastwiska leżące w dalszej, wschodniej części polderu. Duże obszary okresowo zalewanych lub podmokłych łąk stwarzają odpowiednie warunki bytowania dla wielu gatunków zwierząt.

 
Dzis jest: Imieniny:
Piątek, 15 Grudzień 2017 Celiny i Waleriana
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej