Logo Google
A- A+ Zmień kontrast

Wydziały Starostwa

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Tomasz Kucharski Telefon: 68 383 02 35 Pokój: 014 E-mail: rzecznikkonsumentow@powiatkrosnienski.pl   Zadania zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów; wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów  w trybie określonym w przepisach prawa oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach ochrony interesów konsumentów; występowanie

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Kierownik referatu Kierownik: Wojciech Niezbecki Pokój: 209 Telefon: 68 383 0245 E-mail: w.niezbecki@powiatkrosnienski.pl   Zadania referatu prowadzenie i koordynacja  akcji kurierskiej w Powiecie; organizacja doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń  wojskowych; realizacja zadań Powiatu w zakresie obrony cywilnej; obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego; organizacja  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; ustalanie procedur reagowania kryzysowego; opracowanie i realizacja  Powiatowego 

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych

Naczelnik wydziału Naczelnik wydziału: Paulina Adułło-Mucha Telefon: 68 383 0242 Pokój: 104 E-mail: p.adullo-mucha@powiatkrosnienski.pl   Z-ca naczelnika wydziału: Magda Tarłowska Telefon: 68 383 0217 Pokój: 105 E-mail: m.tarlowska@powiatkrosnienski.pl   Zadania wydziału opracowywanie planów inwestycyjnych, w tym: przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych, opracowywanie kart zadań inwestycyjnych do projektu budżetu, przyjmowanie, analizowanie

Wydział Geodezji i Kartografii

Naczelnik wydziału Naczelnik Wydziału Bogdan Bakalarz tel. 68 383 0286 (Krosno Odrzańskie) we wtorki Delegatura w Gubinie Geodeta Powiatowy Roman Szymaniec tel. 68 455 8291 (Delegatura w Gubinie) w środy w Krośnie Odrzańskim Zadania wydziału prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Naczelnik wydziału Naczelnik: Zenon Pilarczyk Telefon: 68 383 0233 (Krosno Odrzańskie) 68 455 8288 (Gubin) Pokój: 205 Krosno Odrzańskie / 313 Gubin E-mail: z.pilarczyk@powiatkrosnienski.pl   Zadania wydziału w szczególności: wydawanie decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę; prowadzenie rejestru wniosków  o pozwolenie na budowę i  rozbiórkę; prowadzenie rejestrów decyzji  o pozwoleniu na budowę

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu Skarbnik Powiatu – Ewa Obara Telefon: 68 383 0219 Pokój: 110 E-mail: e.obara@powiatkrosnienski.pl Zadania wydziału przygotowanie projektu budżetu Powiatu zgodnie z procedurami i terminami przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa; wykonywanie budżetu i sprawowanie nadzoru nad dysponentami środków finansowych; analizowanie stanu wykonania budżetu i wnioskowanie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami

Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Naczelnik wydziału Naczelnik: Mieczysław Łukasiewicz Telefon: 68 383 0255 Pokój: 011 E-mail: m.lukasiewicz@powiatkrosnienski.pl   Podstawowe zadania wydziału zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych; opiniowanie organizacji ruchu w przypadku skrzyżowania z drogami wyższej kategorii; przygotowywanie oraz wydawanie decyzji o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny; opiniowanie projektów likwidacji linii kolejowych lub ich części; opiniowanie

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny Naczelnik Wydziału – Edyta Napieralska   Telefon: 68 38 30 214 Pokój: 111 E-mail: e.napieralska@powiatkrosnienski.pl   Zadania wydziału zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa; wdrażanie nowych metod organizacyjnych pracy w Starostwie; opracowywanie projektów aktów prawnych i dokumentów ustalających porządek organizacyjny  w Starostwie; prowadzenie kancelarii ogólnej Starostwa, w tym: przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek,

Facebook Youtube Google plus rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.
Ok