Logo Google
A- A+

Organizacje pozarządowe

Projekt Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 – KONSULTACJE

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Krośnieńskiego nr 232/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 w dniach

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Lubuskie Lato Teatralne 2020

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Lubuskie Lato Teatralne 2020, Stowarzyszenie „Warto  jest pomagać”.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2020 roku zadań publicznych samorządu Powiatu Krośnieńskiego

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2020 roku zadań publicznych samorządu Powiatu Krośnieńskiego zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego ogłoszonego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Spotkanie z kulturą

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – „Spotkanie z kulturą”, Lokalna Grupa Działania Zielone Światło  

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Wyjazd do teatru

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Wyjazd do teatru, Koło Gospodyń Wiejskich w Lubogoszczy

Konsultacje z Organizacjami pozarządowymi

W dniach 14 listopada 2019 r. o godz. 18.00 (Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrz., ul. Piastów 10b, sala 309 – III piętro) oraz 15 listopada 2019 r. o godz. 18.00 (Urząd Gminy w Gubinie, ul. Obr. Pokoju 20 (Sala Narad – pokój 110 I piętro) odbędą się konsultacje dla Organizacji pozarządowych. Na spotkaniu zostaną omówione

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.