Logo Google
A- A+

Organizacje pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Organizacja zawodów wędkarskich

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Organizacja zawodów wędkarskich BIP

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – UKS Energetyk w Dychowie

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – UKS Energetyk w Dychowie

Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Uchwała 47/2019 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2018 r.  W sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wpierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Protokół z konsultacji „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej „Poradnictwo specjalistyczne i prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania Powiatu Krośnieńskiego z zakresu pomocy społecznej- poradnictwo specjalistyczne i prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia2019r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Uchwała nr 689/2018 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019 – KONSULTACJE

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 681/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” w dniach 15.10.2018 – 29.10.2018

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych „Tęcza” Krosno Odrzańskie

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie małych zleceń art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych „Tęcza” Krosno Odrzańskie

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.