Logo Google
A- A+

Projekty Unijne

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″

Wojewoda Lubuski rozdysponował środki finansowe na realizację projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” . Wartość dofinansowania, które otrzymał Powiat Krośnieński  to 441 615,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup:130 laptopów dla dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim i Gubinie, Rodzinnym Domu Dziecka w Korczycowie oraz rodzinach

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Powiat Krośnieński realizuje projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustwości. Dofinansowanie projektu z UE: 69 990,00

Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin-Guben

  Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin-Guben”. Celem projektu jest wzrost transgraniczności dostępności komunikacyjnej Euromiasta przez przebudowę dróg o wysokim oddziaływaniu transgranicznym oraz lepsze skomunikowanie z transgranicznymi sieciami transportowymi. Partnerzy projektu: Powiat Krośnieński (Parter wiodący), Woj. lubuskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich),

Wspieranie żeglugi śródlądowej na polsko – niemieckim pograniczu

Projekt realizowany w ramach Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej  – Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA „Wspieranie żeglugi śródlądowej na polsko – niemieckim pograniczu”     Celem projektu jest realizacja polsko – niemieckiej konferencji specjalistycznej pt. „Wspieranie Żeglugi Śródlądowej”. Ważność tego

Bieganie Łączy – III Powiatowy Bieg Po Zdrowie

Powiat Krośnieński realizacje projekt w ramach Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 – Fundusz Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” Bieganie Łączy – III Powiatowy Bieg Po Zdrowie  wartość projektu: 12.198,39 euro Celem projektu jest wzajemne poznanie się mieszkańców regionu przygranicznego, wspólne promowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch oraz zaszczepienie w najmłodszych uczestnikach

#PowiatDlaFolkloru

Projekt realizowany w ramach Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 – Fundusz Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” #PowiatDlaFolkloru wartość projektu: 17.568,19 euro W ramach projektu zorganizowano kampanię promującą wydarzenie: wykonano plakaty, banery i zaproszenia. Wykonano działania w celu prawidłowego przebiegu imprezy, tj. scena, oświetlenie i nagłośnienie, wynajęto sanitariaty, zapewniono opiekę medyczną, oraz

Ścieżka rowerowa Rybaki – Maszewo

Operacja pn. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Rybaki – Maszewo mająca na celu wzrost potencjału turystycznego obszaru LGD poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Maszewo i Rybaki współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Powiatowe Święto Plonów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Powiat Krośnieński realizuje operacje dofinansowane w ramach „Europejski Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.