Logo Google
A- A+

Projekty Unijne

Perły pogranicza – warsztaty artystyczne

Organizacja warsztatów jest pokłosiem ubiegłorocznych warsztatów graficznych po obu stronach Nysy Łużyckiej. Projekt spodobał się młodzieży, która postanowiła kontynuować swoją przygodę ze sztuką.   Pierwszy plener odbył się 5 maja w miejscowości Grießen, na terenie elektrowni wodnej, drugie natomiast zorganizowano 8 maja nad jeziorem Borek w miejscowości Kosarzyn w gminie wiejskiej Gubin. Perły pogranicza zostały

II. Polsko-niemiecki Kongres Sołtysów

15 kwietnia w Połęcku (Gmina Maszewo) odbył się II. Polsko-Niemiecki Kongres Sołtysów. Liderów lokalnych społeczności powitał Starosta Krośnieński Grzegorz Garczyński, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że przygotowane spotkanie ma na celu porównanie problemów polskiej i niemieckiej wsi z perspektywy codziennej pracy sołtysa, wzmocnienie i rozwój wzajemnej zależności z sąsiadami z Niemiec, a także dzielenie się

Dostępny samorząd

  Powiat Krośnieński zrealizował przedsięwzięcie grantowe „Przystosowanie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Celem przedsięwzięcia grantowego była poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Powiat Krośnieński dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z

Cyfrowy Powiat

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.   Cel projektu:Celem projektu jest zwiększenie dostępności cyfrowej urzędu – Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.   W ramach realizacji projektu

Termomodernizacja Budynku Szpitala w Krośnie Odrzańskim

Projekt obejmuje w szczególności: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana stolarki drzwiowej, wymianę stolarki okiennej, wymianę źródła ciepła c.w.u. na gruntową pompę ciepła, wymianę źródła ciepła c.o. na gruntową pompę ciepła, wymianę grzejników na niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, montaż izolacji przewodów instalacji c.o. i c.w.u., montaż automatyki do sterowania systemem c.o z

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim”

Tytuł projektu:„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim”. Opis projektu:Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego;Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Lider projektu: Powiat KrośnieńskiPartner 1: Konsorcjum: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielopolskim

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″

Wojewoda Lubuski rozdysponował środki finansowe na realizację projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” . Wartość dofinansowania, które otrzymał Powiat Krośnieński  to 441 615,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup:130 laptopów dla dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim i Gubinie, Rodzinnym Domu Dziecka w Korczycowie oraz rodzinach

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Powiat Krośnieński realizuje projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustwości. Dofinansowanie projektu z UE: 69 990,00

Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin-Guben

  Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin-Guben”. Celem projektu jest wzrost transgraniczności dostępności komunikacyjnej Euromiasta przez przebudowę dróg o wysokim oddziaływaniu transgranicznym oraz lepsze skomunikowanie z transgranicznymi sieciami transportowymi. Partnerzy projektu: Powiat Krośnieński (Parter wiodący), Woj. lubuskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich),

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.