Logo Google
A- A+

Wydziały Starostwa

Wykaz numerów telefonów

W Starostwie Powiatowym uruchomiony został nowy numer telefonu 68 378 88 88, wspólny dla Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim i Delegatury w Gubinie.   Po nawiązaniu połączenia klientowi zostaną przedstawione informacje gdzie się dodzwonił, na temat klauzuli RODO, o nagrywaniu połączeń oraz będzie mógł tonowo wybrać interesujący go temat rozmowy.     Następnie klient zostanie

Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Sekretarz Powiatu – Anna Halicka   Telefon: 68 378 88 88 wew. 214 Pokój: 118 E-mail: a.halicka@powiatkrosnienski.pl   Zadania wydziału zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa; wdrażanie nowych metod organizacyjnych pracy w Starostwie; opracowywanie projektów aktów prawnych i dokumentów ustalających porządek organizacyjny  w Starostwie; prowadzenie kancelarii ogólnej Starostwa,

Referat ds. Obsługi Rady i Zarządu Powiatu oraz Spraw Technicznych

Kierownik Referatu: Przemysław Balcerzak Telefon: 68 378 88 88 wew. 221 Pokój: 103E-mail: p.balcerzak@powiatkrosnienski.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Kierownik referatu Kierownik: Wojciech Niezbecki Pokój: 209 Telefon: 68 378 88 88 wew. 245 E-mail: w.niezbecki@powiatkrosnienski.pl   Zadania referatu prowadzenie i koordynacja  akcji kurierskiej w Powiecie; organizacja doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń  wojskowych; realizacja zadań Powiatu w zakresie obrony cywilnej; obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego; organizacja  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; ustalanie procedur reagowania kryzysowego; opracowanie

Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego

Pracownik samodzielnego stanowiska: Jadwiga Partocka Telefon: 68 378 88 88  wew. 243 Pokój: E-mail: j.partocka@powiatkrosnienski.pl Zadania na Samodzielnym stanowisku ds. archiwum zakładowego 1. Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. archiwum zakładowego należy prowadzenie archiwum zakładowego oraz archiwum akt osobowych SPZOZ Szpitala Powiatu Krośnieńskiego, w tym w szczególności: a) przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Naczelnik wydziału Naczelnika wydziału: Magda Tarłowska Telefon: 68 378 88 88 wew. 249 Pokój: 105 E-mail: m.tarlowska@powiatkrosnienski.pl   Zadania wydziału 1) opracowywanie planów inwestycyjnych, w tym: a) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych, b) opracowywanie kart zadań inwestycyjnych do projektu budżetu, c) przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących remontów i inwestycji

Samodzielne Stanowisko ds. społecznych, ochrony zdrowia oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pracownik stanowiska: Weronika Piwowarska Telefon: 68 378 88 88  wew. 217 Pokój: 105 E-mail: w.piwowarska@powiatkrosnienski.pl Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. spraw społecznych, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu Skarbnik Powiatu – Ewa Obara Telefon: 68 378 88 88 wew. 219 Pokój: 110 E-mail: e.obara@powiatkrosnienski.pl Zadania wydziału przygotowanie projektu budżetu Powiatu zgodnie z procedurami i terminami przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa; wykonywanie budżetu i sprawowanie nadzoru nad dysponentami środków finansowych; analizowanie stanu wykonania budżetu i wnioskowanie zmian w budżecie w celu

Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Naczelnik wydziału Naczelnik: Mieczysław Łukasiewicz Telefon: 68 378 88 88 wew. 255 Pokój: 011 E-mail: m.lukasiewicz@powiatkrosnienski.pl   Podstawowe zadania wydziału zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych; opiniowanie organizacji ruchu w przypadku skrzyżowania z drogami wyższej kategorii; przygotowywanie oraz wydawanie decyzji o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny; opiniowanie projektów likwidacji linii kolejowych lub

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.