Logo Google
A- A+ Zmień kontrast

Wydziały Starostwa

Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych

Do zakresu działania Samodzielnego wieloosobowego stanowiska ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym: a) nadzór właścicielski nad podległym podmiotem wykonującym działalność leczniczą – Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez Zarząd Powiatu, b) prowadzenie działań

Zespół Radców Prawnych

Zakres działań: 1) udzielanie porad prawnych; 2) sporządzanie pisemnych opinii prawnych na potrzeby Starostwa; 3) udzielanie pracownikom Starostwa pomocy prawnej w odpowiednim stosowaniu przepisów prawnych; 4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych Rady Powiatu i Zarządu, zarządzeń Starosty, umów cywilno-prawnych, upoważnień i innych dokumentów wg. potrzeb Zarządu Powiatu i Starostwa; 5) wykonywanie zastępstwa procesowego,

Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego

Pracownik samodzielnego stanowiska: Jadwiga Partocka Telefon: 68 383 0244 Pokój: E-mail: j.partocka@powiatkrosnienski.pl Zadania na Samodzielnym stanowisku ds. archiwum zakładowego 1. Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. archiwum zakładowego należy prowadzenie archiwum zakładowego oraz archiwum akt osobowych SPZOZ Szpitala Powiatu Krośnieńskiego, w tym w szczególności: a) przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz dokumentacji

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Tomasz Kucharski Telefon: 68 383 02 35 Pokój: 014 E-mail: rzecznikkonsumentow@powiatkrosnienski.pl   Zadania zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów; wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów  w trybie określonym w przepisach prawa oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach ochrony interesów konsumentów; występowanie

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Kierownik referatu Kierownik: Wojciech Niezbecki Pokój: 209 Telefon: 68 383 0245 E-mail: w.niezbecki@powiatkrosnienski.pl   Zadania referatu prowadzenie i koordynacja  akcji kurierskiej w Powiecie; organizacja doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń  wojskowych; realizacja zadań Powiatu w zakresie obrony cywilnej; obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego; organizacja  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; ustalanie procedur reagowania kryzysowego; opracowanie i realizacja  Powiatowego 

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Naczelnik wydziału p.o. Naczelnika wydziału: Kamila Misa Telefon: 68 383 0217 Pokój: 104 E-mail: k.misa@powiatkrosnienski.pl   Zadania wydziału 1) opracowywanie planów inwestycyjnych, w tym: a) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych, b) opracowywanie kart zadań inwestycyjnych do projektu budżetu, c) przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących remontów i inwestycji w jednostkach

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami

Naczelnik Wydziału Ryszard Kierzkowski tel. 68 383 0222 (Krosno Odrzańskie) Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego Damian Kołakowski (Krosno Odrzańskie) tel. 68 383 0286 Geodeta Powiatowy Roman Szymaniec tel. 68 455 8291 (Delegatura w Gubinie)     Zadania wydziału: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Naczelnik wydziału Naczelnik: Paweł Nowakowski Telefon: 68 383 0233 (Krosno Odrzańskie) 68 455 8288 (Gubin) Pokój: 205 Krosno Odrzańskie / 313 Gubin E-mail: p.nowakowski@powiatkrosnienski.pl   Zadania wydziału w szczególności: wydawanie decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę; prowadzenie rejestru wniosków  o pozwolenie na budowę i  rozbiórkę; prowadzenie rejestrów decyzji  o pozwoleniu na budowę

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu Skarbnik Powiatu – Ewa Obara Telefon: 68 383 0219 Pokój: 110 E-mail: e.obara@powiatkrosnienski.pl Zadania wydziału przygotowanie projektu budżetu Powiatu zgodnie z procedurami i terminami przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa; wykonywanie budżetu i sprawowanie nadzoru nad dysponentami środków finansowych; analizowanie stanu wykonania budżetu i wnioskowanie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami

Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Naczelnik wydziału Naczelnik: Mieczysław Łukasiewicz Telefon: 68 383 0255 Pokój: 011 E-mail: m.lukasiewicz@powiatkrosnienski.pl   Podstawowe zadania wydziału zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych; opiniowanie organizacji ruchu w przypadku skrzyżowania z drogami wyższej kategorii; przygotowywanie oraz wydawanie decyzji o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny; opiniowanie projektów likwidacji linii kolejowych lub ich części; opiniowanie

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.
Ok