Logo Google
A- A+

Wydziały Starostwa

Wykaz numerów telefonów

    W Starostwie Powiatowym uruchomiony został nowy numer telefonu 68 378 88 88, wspólny dla Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim i Delegatury w Gubinie.   Po nawiązaniu połączenia klientowi zostaną przedstawione informacje gdzie się dodzwonił, na temat klauzuli RODO, o nagrywaniu połączeń oraz będzie mógł tonowo wybrać interesujący go temat rozmowy.     Następnie

Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych

Do zakresu działania Samodzielnego wieloosobowego stanowiska ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym: a) nadzór właścicielski nad podległym podmiotem wykonującym działalność leczniczą – Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez Zarząd Powiatu, b) prowadzenie działań

Zespół Radców Prawnych

Zakres działań: 1) udzielanie porad prawnych; 2) sporządzanie pisemnych opinii prawnych na potrzeby Starostwa; 3) udzielanie pracownikom Starostwa pomocy prawnej w odpowiednim stosowaniu przepisów prawnych; 4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych Rady Powiatu i Zarządu, zarządzeń Starosty, umów cywilno-prawnych, upoważnień i innych dokumentów wg. potrzeb Zarządu Powiatu i Starostwa; 5) wykonywanie zastępstwa procesowego,

Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego

Pracownik samodzielnego stanowiska: Jadwiga Partocka Telefon: 68 383 0244 Pokój: E-mail: j.partocka@powiatkrosnienski.pl Zadania na Samodzielnym stanowisku ds. archiwum zakładowego 1. Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. archiwum zakładowego należy prowadzenie archiwum zakładowego oraz archiwum akt osobowych SPZOZ Szpitala Powiatu Krośnieńskiego, w tym w szczególności: a) przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz dokumentacji

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Tomasz Kucharski Telefon: 68 383 02 35 Pokój: 014 E-mail: rzecznikkonsumentow@powiatkrosnienski.pl   Zadania zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów; wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów  w trybie określonym w przepisach prawa oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach ochrony interesów konsumentów; występowanie

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Kierownik referatu Kierownik: Wojciech Niezbecki Pokój: 209 Telefon: 68 383 0245 E-mail: w.niezbecki@powiatkrosnienski.pl   Zadania referatu prowadzenie i koordynacja  akcji kurierskiej w Powiecie; organizacja doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń  wojskowych; realizacja zadań Powiatu w zakresie obrony cywilnej; obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego; organizacja  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; ustalanie procedur reagowania kryzysowego; opracowanie i realizacja  Powiatowego 

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Naczelnik wydziału Naczelnika wydziału: Magda Tarłowska Telefon: 68 383 0249 Pokój: 105 E-mail: m.tarlowska@powiatkrosnienski.pl   Zadania wydziału 1) opracowywanie planów inwestycyjnych, w tym: a) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych, b) opracowywanie kart zadań inwestycyjnych do projektu budżetu, c) przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących remontów i inwestycji w jednostkach organizacyjnych;

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami

Naczelnik Wydziału Lucyna Przybylska tel. 68 383 0286 Geodeta Powiatowy Roman Szymaniec tel. 68 455 8291 (Delegatura w Gubinie) Zadania wydziału: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie narad

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Naczelnik wydziału Naczelnik: Paweł Nowakowski Telefon: 68 383 0233 (Krosno Odrzańskie) 68 455 8288 (Gubin) Pokój: 205 Krosno Odrzańskie / 313 Gubin E-mail: p.nowakowski@powiatkrosnienski.pl   Zadania wydziału w szczególności: wydawanie decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę; prowadzenie rejestru wniosków  o pozwolenie na budowę i  rozbiórkę; prowadzenie rejestrów decyzji  o pozwoleniu na budowę

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu Skarbnik Powiatu – Ewa Obara Telefon: 68 383 0219 Pokój: 110 E-mail: e.obara@powiatkrosnienski.pl Zadania wydziału przygotowanie projektu budżetu Powiatu zgodnie z procedurami i terminami przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa; wykonywanie budżetu i sprawowanie nadzoru nad dysponentami środków finansowych; analizowanie stanu wykonania budżetu i wnioskowanie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.