Logo Google
A- A+

Samodzielne stanowisko ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych

17.04.2023
Dodano przez: pstefanicki
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail
Pracownik samodzielnego stanowiska: Joanna Czerniel
Telefon: 68 378 88 88  wew. 248
Pokój: 113
E-mail: j.czerniel@powiatkrosnienski.pl

Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym:
a) nadzór właścicielski nad podległym podmiotem wykonującym działalność leczniczą – Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez Zarząd Powiatu,
b) prowadzenie działań promocyjnych w zakresie ochrony zdrowia,
c) informowanie mieszkańców powiatu o dostępności do poszczególnych usług medycznych w powiecie,
d) rozpoznawanie problemów zdrowotnych mieszkańców Powiatu,
e) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu – po konsultacji z właściwymi organami i instytucjami,
f) opracowywanie informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach polityki zdrowotnej,
g) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej
w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu,
h) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
i) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,
j) współpraca z powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
k) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
l) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu.

2) nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy;

3) prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia, w tym: inicjowanie przedsięwzięć mających na celu aktywizację lokalnego rynku pracy, przygotowywanie analiz, sprawozdań i ocen;

4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;

5) nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki społecznej, a wykonywanych przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie, Powiatowy Dom dziecka w Krośnie Odrzańskim, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Integracja”;

6) poszukiwanie partnerów do realizacji projektów społecznych mających na celu
w szczególności pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej, ograniczenie bezrobocia, ochronę zdrowia;

7) gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji organizacyjnej dotyczącej jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez stanowisko;

8) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, w tym m.in. poprzez nadzór nad wprowadzeniem przez kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych systemu kontroli zarządczej;

9) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i urzędami zajmującymi się sprawami społecznymi i ochroną zdrowia;

10) prowadzenie analiz i sporządzanie informacji dotyczących problemów społecznych;

11) obsługa działalności i funkcjonowania Rady Seniorów Powiatu Krośnieńskiego;

12) realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.”

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.