Logo Google
A- A+

Samodzielne Stanowisko ds. społecznych, ochrony zdrowia oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi

17.04.2023
Dodano przez: pstefanicki
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail
Pracownik stanowiska: Weronika Piwowarska
Telefon: 68 378 88 88  wew. 217
Pokój: 105
E-mail: w.piwowarska@powiatkrosnienski.pl

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. spraw społecznych, ochrony zdrowia
i współpracy z organizacjami pozarządowymi należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania i wspierania zadań publicznych,
w tym prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla organizacji pożytku
publicznego;
2) przygotowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) współpraca w zakresie prawidłowej realizacji zadań samorządu terytorialnego w obszarze polityki społecznej,
a wykonywanych przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Centrum Obsługi
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie, Powiatowy Dom Dziecka
w Krośnie Odrzańskim, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Integracja”;
4) poszukiwanie partnerów do realizacji projektów społecznych mających na celu w szczególności pobudzenie
aktywności społecznej i gospodarczej i ochronę zdrowia;
5) gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji organizacyjnej
dotyczącej jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez stanowisko;
6) opracowywanie danych na potrzeby sporządzania raportu o stanie powiatu w zakresie powierzonych zadań;
7) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i urzędami zajmującymi się sprawami społecznymi i ochroną
zdrowia, w z PFRON;
8) prowadzenie analiz i sporządzanie informacji dotyczących problemów społecznych;
9) współpraca z Powiatową Społeczną Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatową Radą Rynku Pracy oraz
Radą Seniorów Powiatu Krośnieńskiego,
10) realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego;
11) prowadzenie spraw z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym:
a) opracowywanie, wdrażanie i realizowanie programów polityki zdrowotnej, kierowanych do mieszkańców
Powiatu,
b) przygotowywanie projektów uchwał z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
c) współpraca z merytorycznymi komisjami Rady Powiatu w zakresie spraw dotyczących zdrowia,
d) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zdrowia publicznego,
e) przygotowywanie danych i sporządzanie opinii do wojewódzkiego planu działania systemu, państwowego
ratownictwa medycznego,
f) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia, w tym opracowywanie i publikacja
informacji dla mieszkańców, w zakresie dotyczącym udzielania świadczeń zdrowotnych,
g) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonej na terenie powiatu,
h) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,
i) współpraca z powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
j) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
k) współdziałanie z innymi urzędami, instytucjami i organizacjami w sprawach z zakresu ochrony zdrowia.

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.