Logo Google
A- A+

Komisje

KOMISJA REWIZYJNA

1. Andrzej Iwanicki – Przewodniczący Komisji
2. Paweł Szwed – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Andrzej Rochmiński – Członek Komisji
4. Mirosław Glaz – Członek Komisji
5. Marzena Szofer – Członek Komisji

PLAN PRACY NA 2019 ROK

I KWARTAŁ

Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

II KWARTAŁ

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium.

III KWARTAŁ

Kontrola Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim
Kontrola Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie

IV KWARTAŁ

Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim
Analiza projektu budżetu powiatu na 2020 rok.

KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Marzena Szofer – Przewodnicząca Komisji
2. Krystyna Bryszewska
3. Jacek Czerepko
4. Roman Gancarz
5. Grzegorz Kieliszak
6. Tomasz Miechowicz
7. Bogdan Śnieżek

PLAN PRACY NA 2019 ROK

I KWARTAŁ

Wizyta i informacja z działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.
Informacja dotycząca działalności Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim.
Ocena wydatkowania środków finansowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim.

II KWARTAŁ

Raport o stanie Powiatu Krośnieńskiego.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej wraz z rekomendacjami.
Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium.
Inwestycje oświatowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby nowej siedziby dla szkoły specjalnej.
Przygotowanie do nowego roku szkolnego w kontekście zmian związanych z reformą oświaty (szczególnie rozwiązanie problemu uczniów rozpoczynających naukę po gimnazjum i szkole podstawowej).

III KWARTAŁ

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019 oraz organizacji roku szkolnego 2019/2020.
Zapoznanie się z działalnością Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gubinie.

IV KWARTAŁ

Omówienie projektu budżetu na rok 2020.
Podsumowanie pracy Komisji.

KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI POWIATU

  1.  Anna Januszkiewicz – Przewodnicząca Komisji
  2.  Grzegorz Garczyński
  3.  Tomasz Kaczmarek
  4.  Kamil Kuśnierek
  5.  Leszek Ochotny
  6.  Roman Sikora
  7.  Paweł Szwed

 

PLAN PRACY NA 2019 ROK

I KWARTAŁ

Informacja o efektach współpracy Powiatu Krośnieńskiego z innymi samorządami za rok 2018
w zakresie realizacji wspólnych zadań.
Analiza wykorzystania środków Unijnych przez Powiat Krośnieński i Gminy Powiatu Krośnieńskiego. Informacje na temat wykorzystania środków. Spotkanie z udziałem Wójtów i Burmistrzów Powiatu.
Dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej – białe plamy dostępu do Internetu w Powiecie oraz perspektywa ich likwidacji.
Analiza struktury zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim w latach 2014-2018.

II KWARTAŁ

Raport o stanie Powiatu Krośnieńskiego.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Krośnieńskiego za 2018 rok.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium.
Analiza wydatkowania środków na działania promocyjne Powiatu Krośnieńskiego w 2018 roku
Gminy Powiatu Krośnieńskiego w specjalnej strefie Ekonomicznej. Spotkanie z Przedstawicielem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spotkanie z udziałem Wójtów i Burmistrzów Powiatu.

III KWARTAŁ

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Zapoznanie z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim.
Analiza wydatków powiatu związanych z działalnością spółki Zachodnie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.

IV KWARTAŁ

Współpraca i możliwości pomocy ze strony powiatu firmom i inspiracja podmiotów gospodarczych do zawiązywania izb gospodarczych, stowarzyszeń. Spotkanie z przedstawicielami firm, zakładów prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu oraz przedstawicielami organizacji zrzeszających przedsiębiorców.
Omówienie projektu budżetu na rok 2020.
Podsumowanie pracy Komisji.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Krystyna Bryszewska – Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Iwanicki – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Bogdan Śnieżek – Członek Komisji
4. Anna Januszkiewicz – Członek Komisji
5. Marzena Szofer – Członek Komisji

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.