Logo Google
A- A+

Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich

30.10.2017
Dodano przez: Anna Jakubczak
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail
W dniu 19 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie informacyjno-doradcze dotyczące projektu pt. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Spotkanie oficjalnie rozpoczął Starosta Krośnieński Mirosław Glaz. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję dowiedzieć się, kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie projekty mogą uzyskać wsparcie oraz pozyskali wiedzę jak krok po kroku wypełnić wniosek.
O projekcie:
Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe to projekt, który ma pobudzić grupy młodzieżowe, samorządy szkolne, studenckie do współpracy z liderami, opiekunami, a także kooperacji międzypokoleniowej, ma też promować postawy i aktywność obywatelską wśród młodych mieszkańców Województwa Lubuskiego.
Celem projektu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw młodych mieszkańców województwa lubuskiego, wzmacnianie zaufania i więzi między samorządem, a młodymi obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów czy wzmacniania zbieżnych wartości. Włączenie do udziału w procesie rozwoju regionu nieformalnych grup młodzieżowych oraz organizacji pozarządowych aktywizujących młodzież przyczynia się do trwałego budowania tożsamości regionalnej.
Kto może wnioskować o dotacje:
Realizatorami projektów będą organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne (niemniej niż 3 osoby, z liderem – osobą pełnoletnią) z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej, którym operator projektu zleca wykonanie zadania. Jedna organizacja pozarządowa może realizować jeden projekt, natomiast może opiekować się wieloma grupami nieformalnymi. Operator pomoże w znalezieniu organizacji parasolowej, jeśli zgłosi się grupa z projektem.
Kiedy będzie można wnioskować o dotację:
Konkurs na przyznanie mikrodotacji został ogłoszony w dniu 12 czerwca 2017 r. i potrwa do 07 lipca 2017r. To już teraz odpowiedni moment na tworzenie własnych pomysłów i inicjatyw przez młodzież i na rzecz ludzi młodych. Szczegóły dotyczące konkursu i jego wymogów proceduralnych znajdują się na stronie: www.lim.zgora.pl
Na co może być przeznaczona dotacja?
Sfera zadań publicznych art. 4. ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; m. in.:
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
Integracja – międzypokoleniowa, kulturowa,
Działalność na rzecz: osób niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot lokalnych,
Promocja zatrudnienia,
Innowacje,
Promocja i organizacja wolontariatu,
Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata, edukacja,
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
Turystyka i krajoznawstwo,
Działania na rzecz rodziny,
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
O jakie środki można wnioskować?
Maksymalnie do 5 tys. zł. Realizator projektu w ramach mikrodotacji musi zapewnić co najmniej 10% wkładu własnego (dotyczy wkładu osobowego).
Więcej informacji można uzyskać na stronie: lim.zgora.pl
Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.