Logo Google
A- A+

VIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

29.10.2019
Dodano przez: Agata Sojda-Zalewska
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail
Zapraszamy na VIII sesję Rady Powiatu Krośnieńskiego VI kadencji, która odbędzie się dnia 31 października 2019 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2019 rok.
 8. Informacja na temat realizacji projektu dotyczącego modernizacji geodezji w Powiecie Krośnieńskim.
 9. Inwestycje drogowe w mieście Gubin w ramach projektu pn. Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben.
 10. Informacja dotycząca funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w zakresie walki z bezrobociem.
 11. Informacja z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za 2018 rok.
 12. Informacja o realizacji zadań z zakresu oświaty za 2018 rok.
 13. Funkcjonowanie i zabezpieczenie opieki medycznej w Powiecie Krośnieńskim ze szczególnym uwzględnieniem działalności ZCM.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Krośnieńskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad delegowania i stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Powiatu Krośnieńskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/153/2005 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i jednostkach organizacyjnych oświaty, dla których Powiat Krośnieński jest organem założycielskim.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych  dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 wchodzącego w skład Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie wchodzącego w skład Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Powiatu Krośnieńskiego infrastruktury drogowej w Powiecie Krośnieńskim.
 31. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim w 2019 r.
 32. Informacja w zakresie analizy oświadczeń majątkowych.
 33. Interpelacje i zapytania radnych.
 34. Wnioski i oświadczenia radnych.
 35. Sprawy różne.
 36. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.