Logo Google
A- A+

Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024

15.10.2021
Dodano przez: Agata Sojda-Zalewska
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1038,1243 i 1535) oraz uchwały nr XL/300/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. nr 103, poz. 1577) w okresie od 20.10.2021 r. do 29.10.2021 r. prowadzone będą konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata
2022 – 2024.

 

Uwagi i wnioski do projektu programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022 – 2024 można składać w formie ankiety (załączonej do niniejszego zawiadomienia), pisemnych opinii, uwag lub wniosków zainteresowanych organizacji:

  1. bezpośrednio podczas otwartych spotkań przedstawicieli Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
  2. bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim – w Biurze Obsługi Interesanta lub poprzez wrzucenie bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się prze drzwiach wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim,
  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim,
    ul. Piastów 10b, 66-600 Krosno Odrzańskie,
  4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.sojda@powiatkrosnienski.pl.

 

Wszystkie zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty zakończenia konsultacji.

 

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.