Logo Google
A- A+ Zmień kontrast

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

print
Pobierz PDF
15.02.2018
Dodano przez: Anna Jakubczak
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail

Naczelnik wydziału

p.o. Naczelnika wydziału: Ryszard Kierzkowski
Telefon: 68 383 0222
Pokój: 312
E-mail: r.kierzkowski@powiatkrosnienski.pl

 

Zadania wydziału

1. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, w szczególności:

a) tworzenie i ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

b) zlecanie prac geodezyjnych i wycen nieruchomości,

c) sporządzanie planu wykorzystania zasobów nieruchomości,

d) zapewnienie zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,

f) zbywanie i nabywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie, oddawanie w trwały zarząd nieruchomości, a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,

g) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

2) aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości;

3) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości;

4) zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;

5) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności;

6) przyznawanie na własność działek rentowych i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za świadczenie emerytalno-rentowe;

7) prowadzenie prac związanych z porządkowaniem i zakładaniem ksiąg wieczystych;

8) ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu;

9) wydawanie decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod drogi powiatowe i gminne;

10) prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych;

11) uzgadnianie projektowych inwestycji w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa;

12) regulowanie stanów prawnych nieruchomości;

13) wyrażanie zgody na czasowe zajęcie gruntów;

14) współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych;

15) wnioskowanie o przekazywanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, lasów państwowych;

16) potwierdzanie trwałego zarządu jednostkom organizacyjnym do nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami płynącymi;

17) planowanie i organizacja prac urządzeniowo-rolnych;

18) przygotowanie opracowań tematycznych wynikających z analizy rynku nieruchomości;

19) sporządzanie i przedkładanie Ministrowi Skarbu Państwa rocznej informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego (powiatowego).

 

 

 

print
Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.
Ok